Ποιοι είμαστε

Το domain name αυτού του ιστότοπου είναι https://jomahome.com.gr/

 Εισαγωγικά

Η παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας μας αφορά τους ειδικούς όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν την «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου» και την «Πολιτική Cookies» (καλούμενες ως «Πολιτική Προστασίας και Επεξεργασίας Δεδομένων»). Οι ειδικοί αυτοί όροι  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «JomaHome».

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η πολιτική προστασίας Απορρήτου καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και μελών, όπως αυτά συλλέγονται από την εταιρία μας, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών  μας. Επίσης, στο τμήμα αυτό αναλύονται οι προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων χρηστών και μελών από την εταιρία μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, οφείλετε να μην προβείτε στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα μας.

1.  Περιήγηση στην Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα μας είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε ως επισκέπτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, «JomaHome», χωρίς να αποκαλύψετε στοιχεία της ταυτότητας σας και χωρίς να παρέχετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο, αν δεν έχετε προηγουμένως συναινέσει ρητά.  

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

2.1. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Για να μπορέσετε να εγγραφείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας και να προβείτε σε παραγγελία ή να λάβετε ενημερωτικό υλικό και τυχόν  προνόμια από εμάς ή να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά εσάς ή την Εταιρία, αποδέχεστε ρητά την παραχώρηση των αναγκαίων προσωπικών σας στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση e-mail, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο), μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας εγγραφής μέλους στην ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό να προβάλλονται ή να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, με χρήση του προσωπικού σας κωδικού. Δηλαδή, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, η διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών σας στοιχείων μπορεί να γίνει από εσάς, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα μας και στο πεδίο «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» όπου με τη χρήση του προσωπικού σας κωδικού, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας. Να λαμβάνετε υπόψη ότι η ασφάλεια, όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδα μας, εξαρτάται από τη σωστή χρήση από μέρους σας και από τη διατήρηση των εμπιστευτικών κωδικών σας.

 2.2. Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε ως απλός χρήστης είτε ως εγγεγραμμένο μέλος της ιστοσελίδας μας, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας, όπου πέραν των αναγκαίων προσωπικών σας στοιχείων, μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης μίας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. 

 2.3. Προσοχή:  Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που μας παραχωρείτε, είναι δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή εσφαλμένων ή ψευδών στοιχείων, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού σας, επιφυλασσόμενη για κάθε περαιτέρω δικαίωμά της. Επιπλέον, στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει  το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του για την παραχώρηση των πληροφοριών αυτών στην Εταιρία μας, για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω. 

 2.4. Η Εταιρία μας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους χρήστες και τα μέλη της. Ως απλός χρήστης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να μας παραχωρήσετε μόνο το email σας, για τον σκοπό αυτό, στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στο newsletter της εταιρία. Ως εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα μας, εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το email που δηλώνετε εκεί. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του mail. Μπορείτε επίσης να απεγγραφείτε από την  αποστολή των newsletters στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας μας (opt out).

3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων σας. Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις  του Ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, τηρουμένων όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, με σκοπό τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από μέρους μας, με την ρητή συγκατάθεσή σας, είναι αυτά τα οποία κρίνουμε ως αναγκαία και κατάλληλα, για την εκπλήρωση των εξής καθορισμένων σκοπών:

1) την ανάπτυξη και εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας όπως αυτή συνάπτεται μεταξύ μας, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας

2) την προώθηση των προσφορών μας και τυχόν αγοραστικών προνομίων από την Εταιρία μας

3) την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletter)

4) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας

5) την επίλυση των ανακυπτόντων  ζητημάτων, σχετικών με την παραγγελία σας

6) την παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού

Επισημαίνουμε ότι εκτός των ως άνω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας, τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία και για κανέναν άλλον σκοπό ασύμβατο εκτός των ήδη ορισμένων. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στα κατάλληλα και αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών μας και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών. 

Η εταιρία μας δεν μεταβιβάζει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Εταιρία τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από μέρους σας. Δεν επιτρέπεται, άλλωστε, να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97, Data Protection Directive (95/46/EC), ePrivacy Directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC), όπως ισχύουν σήμερα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρίες, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου:

  1. να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,
  2. να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της, την Ιστοσελίδα ή και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας,
  3. να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις, με σκοπό την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού,
  4. να συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

5.1. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα να προβάλετε τυχόν αντιρρήσεις σας. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, η διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών σας στοιχείων μπορεί να γίνει από εσάς, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα μας και στο πεδίο «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» όπου με τη χρήση του προσωπικού σας κωδικού, έχετε τη δυνατότητα να δείτε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, την τροποποίηση ή ακόμη και την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, από την Εταιρία μας.

 5.2.Με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφάλεια σας, το σχετικό αίτημα διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής θα πρέπει να είναι έγγραφο, ενυπόγραφο και να βεβαιώνεται σε αυτό η ταυτότητα σας (Γνήσιο της Υπογραφής). Μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση της εταιρίας «                                            « ή μέσω mail στη διεύθυνση « « Δεσμευόμαστε ότι θα απαντήσουμε σε αυτό εγγράφως, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

6. Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το twitter. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάνετε χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεστε θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Η Εταιρία μας δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τους όρους που τίθενται από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων και είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στις πολιτικές απορρήτου των υπηρεσιών αυτών, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») και μπορεί να αποστέλλεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στον περιηγητή («browser») του υπολογιστή του χρήστη, όπου αποθηκεύεται και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Κάποιες λειτουργίες, όμως, είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και ενδέχεται μετά να μην είναι διαθέσιμες.

7. Πολιτική Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies με σκοπό τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή) και βοηθούν την Εταιρία μας αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, καθώς εξυπηρετούν στην απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν. 

8. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση στους χρήστες ή μέλη της. Οφείλετε να ελέγχετε κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε την επίσκεψη- χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους και ότι παραχωρείτε τη συγκατάθεσή  και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη-χρήση της ιστοσελίδας μας και τη χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα μας κατά την οποία θα αλλάζει και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή της παρούσας.

9. Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alphae-Commerce” της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Add to cart